Ľudovít Jurinyi

Môj tím
ste vy všetci

Kandidát na prezidenta SZĽH

Kandidát na prezidenta SZĽH

Ľudovít Jurinyi

Mojím cieľom je prinavrátiť zväz ako servisnú organizáciu pre všetky kluby, zlepšiť fungovanie zväzu ako organizácie či už po personálnej stránke, finančnej, alebo v rámci výchovy mládeže ako takej. Chcem zjednodušiť procesy a nastaviť ich fungovanie, aby slovenský hokej mohol napredovať a dostať sa na svetovú úroveň.

Kandidát na prezidenta SZĽH

Kandidát na prezidenta SZĽH

Ľudovít Jurinyi

Mojím cieľom je prinavrátiť zväz ako servisnú organizáciu pre všetky kluby, zlepšiť fungovanie zväzu ako organizácie či už po personálnej stránke, finančnej, alebo v rámci výchovy mládeže ako takej. Chcem zjednodušiť procesy a nastaviť ich fungovanie, aby slovenský hokej mohol napredovať a dostať sa na svetovú úroveň.

Prečo
kandidujem

Pretože si myslím, že viem priniesť pozitívnu zmenu a nové nápady. Nechcem meniť veci, ktoré fungujú, mojím cieľom je zlepšiť tie, ktoré sa zlepšiť dajú. A verím, že spolu s mojím tímom máme šancu toto dosiahnuť.

Môj
program

Snažím sa zmenu a reorganizáciu štruktúry Slovenského zväzu ľadového hokeja v prospech nás všetkých. Verím, že v novom nastavení vieme fungovať efektívne a vrátiť slovenskému hokeju niekdajšiu slávu.

Môj tím
ste vy všetci

Hokej je tímová hra a ja chcem hrať v tíme aj v rámci našej organizácie. Iba tak dokážeme priniesť pozitívne zmeny do jej fungovania.
Ľudovít Jurinyi

Môj tím ste vy všetci

Narodil som sa 23. novembra 1982 v Poprade. Ako bývalý profesionálny hráč ľadového hokeja mám k tomuto športu blízko aj po skončení mojej aktívnej kariéry. Chcel by som priniesť svetové trendy na Slovensko a vrátiť mu zlatú slávu. Verím, že naša budúcnosť sú mladé talenty, ktoré treba podporovať a vychovať z nich špičkových hráčov.

Vzdelanie:

  • Cambridge business school Praha – MBA 2019/2020
  • Univerzita Komenskeho Bratislava – fakulta telesnej výchovy a športu, bratislava trénerstvo ľadový hokej – A+ licencia / 2007 – 2011

Kariéra:

  • 2008 – 2022 tvorba a podpora projektov v oblasti športu – spolupráca s MVSR, VUC, PSK … Hokejový tréner
  • 2013/2016 zakladateľ univerzitného mužstva Paneuropa Kings / nadnárodná súťaž /
  • 2016/2017 riaditel Hokejového klubu HK Poprad
  • 2017/2018 riaditel Hokejoveho klubu HK Poprad
  • 2019/2020 podredseda predstavenstva HK Poprad a.s
  • 2019/2020 člen výkonneho výboru SZĽH zároveň konateľ spoločnosti Marketing SZĽH
  • 2020 člen komisie rozvoja športu a nastavenie koncepcie športu v meste Poprad 2020 člen spravnej rady fondu na podporu športu až po súčasnosť
  • 2016 až po súčastnoť GM HK Poprad a.s.

Chcem zjednodušiť procesy a nastaviť ich fungovanie, aby slovenský hokej mohol napredovať a dostať sa na svetovú úroveň.

Prečo kandidujem?

Vážení kolegovia a hokejová verejnosť

ako zástupca hokejového klubu, člen Výkonného výboru SZĽH a člen Správnej rady Fondu na podporu športu som mal možnosť nazrieť do hĺbky diania v slovenskom hokeji a vo zväze. Situácia, ktorá prevláda v zákulisí nášho hokeja, ma znepokojuje. Zisk bronzu je významný úspech chlapcov, ktorí si cenný kov na olympiáde vybojovali, a ja im ho zo srdca prajem. Zakrývať však negatívnu realitu činnosti zväzu týmto úspechom je nemiestny sebaklam. Toto všetko ma len utvrdilo v tom, že musím urobiť rozhodnutie odvážne zabojovať za nás všetkých. Bude sa možno zdať, že to je boj Dávida s Goliášom, ale cítim, že to musím urobiť. Aj napriek tomu, že v minulosti som neuvažoval o tom, že budem kandidovať na pozíciu prezidenta SZĽH.

Významná časť hokejového hnutia je nespokojná rovnako ako ja, len má obavy verejne sa vyjadriť, keďže v našom hnutí to dnes nie je prípustné. Počas svojich návštev klubov som si vytvoril jasný obraz o vašom vnímaní reality a viem jasne povedať, že túžime po zmene, po tom, ako to robiť inak – lepšie a profesionálnejšie. S vašou pomocou.

Nebudem menovať celú škálu negatív, ktoré sa dnes dejú – vy sami o nich veľmi dobre viete.

Môžeme však konať a vziať všetky malé i veľké veci do vlastných rúk. Aj prostredníctvom nového výkonného výboru zväzu môžete mať skutočný a významný vplyv na dianie.

Vo vyspelej demokratickej spoločnosti je bežné klásť otázky a poukazovať na veci, ktoré nie sú v poriadku. Moja predstava je, aby sa o všetkom hovorilo otvorene, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky pre náš hokej.

Chcem zachovať to, čo je dobré, a zmeniť to, čo je zmeniť potrebné. A s týmto presvedčením a odhodlaním kandidujem za prezidenta SZĽH.

Všetkým vám, pretože vy všetci ste môj tím, ponúkam svoje skúsenosti, energiu, rozhodnosť, príslušné vzdelanie a v neposlednom rade odhodlanie na to, aby som vám všetkým dokázal, že systém riadenia a pôsobenia zväzu môže byť efektívny a prospešný. Že môžeme spoločne dosahovať svetovú úroveň.

Spojím hokejové hnutie do jedného tímu, ktorý je motivovaný pohnúť sa z miesta smerom k efektivite a výkonom.

Svojou oddanou prácou pre náš hokej budem pre vás vzorom spolupráce  a rozvoja nášho športu, čím získa aj SZĽH. Som pripravený od prvého dňa zapojiť do života zväzu šikovných a vzdelaných ľudí, pretože viem, že ich máme dostatok.

Pri bode o novom tíme vo zväze by som rád deklaroval jednu zásadnú vec: Miroslav Šatan môže byť tiež môj tím. Počítam s ním ako s generálnym manažérom nášho reprezentačného A-tímu. Tento post zastáva aj dnes a presne toto je miesto, ktoré mu sedí najlepšie. Je to priestor, ktorý dokonale ovláda. Verím, že pre dobro slovenského hokeja túto moju ponuku Miro Šatan prijme.

Moja kandidatúra na post prezidenta SZĽH je vlastne misiou. Misiou, ktorá je postavená na úprimnej snahe, ale zároveň aj na reálnej potrebe vrátiť slovenskému hokeju jeho skutočnú identitu a morálne hodnoty. Mojím programom je verejná ponuka obnovenia takých vzťahov v našej hokejovej rodine, aby všetko prebiehalo tak, ako má. Aby sme sebe samým, ale aj celému hokejovému svetu ukázali, že spolu sme jeden hokejový tím.

Program

1. Zväz ako servisná organizácia

Činnosť zväzu postavím na zásadnej decentralizácii, ktorá súvisí hlavne s rozdelením vedenia a administratívy do regionálnych zväzov.

Vďaka tomu sa zlepší nielen administratíva, ale aj celá komunikácia medzi zväzom a klubmi. Vytvorím tak priestor na novú kreatívnu činnosť, umožním pracovať ľuďom priamo v teréne a zachovám princíp regionálnych inštruktorov. Regionálne zväzy posilním o nové pozície, ktoré pomôžu výrazne zefektívniť činnosť klubov a ich napredovanie.

Jednoznačne presadzujem zrušenie byrokracie. Chcem, aby zväz bol flexibilný v riešení problémov. Zväz teda musí vedieť odpovedať v čo najkratšom čase na všetky požiadavky a pripomienky.

V rámci informačného servisu poskytne zväz všetkým klubom informácie rôzneho charakteru vrátane všetkých štatistík tak, aby im boli zásadne nápomocné pri ich práci.

Zefektívnim spoluprácu na medzinárodnej úrovni, kam, samozrejme, patrí aj aktívny vzťah s IIHF, spolupráca s EHC, CHL a ďalšími svetovými organizáciami.

Do života zväzu a tým do slovenského hokeja prinesiem nové a moderné trendy, ktoré nás kvalitou priblížia k svetovej úrovni.

2. Financie

Hlavnou výzvou sa stáva optimalizácia nákladov, ktorá sa udeje na základe auditu. Vďaka tomu príde k efektívnejšiemu prerozdeleniu financií, ktoré budú pre slovenský hokej k dispozícii. Pôjde pritom o prerozdelenie všetkých financií, teda nielen štátnych, ale aj komerčných.

Vytvorím také prostredie, ktoré umožní získanie väčšieho objemu financií pre mládežnícke kluby.

Zavediem úplnú transparentnosť v rámci dcérskych spoločností, teda detailný prehľad ich hospodárenia a pravidelný report na mesačnej báze. Reporty budú dostupné pre všetkých členov zväzu, ktorí o ne budú mať záujem.

Zruším štartovné, respektíve ho budem regulovať a následne ho priamo využijem v rámci klubov. Toto rozhodnutie sa zavedie po odbornej debate s predstaviteľmi klubov.

Budem vytvárať strategickú komunikáciu s predstaviteľmi štátu, s cieľom získať viac peňazí pre kluby z verejných zdrojov.

Marketingovú politiku nastavím tak, aby dokázala efektívne vplývať na vytváranie väčšieho počtu strategických partnerstiev a tým aj väčšieho množstva financií nielen na chod SZĽH, ale aj pre samotné kluby. Novou marketingovou politikou bude zväz tiež podporovať jednotlivé súťaže, ako je extraliga, 1. liga, 2. liga, ženská liga, parahokej, univerzitná liga a inline.

Strategicky budem priamo podporovať rozvojové projekty so samostatným zreteľom, ako sú akadémie a iné.

Zrealizujem audit v rámci reprezentácie a nastavím tak jej činnosť lepšie a efektívnejšie s cieľom dosahovať výsledky, ktoré si všetci želáme.

3. Organizačná štruktúra

Okamžite znovuzavediem komisie na všetkých úrovniach.

Určím zodpovedné osoby v rámci výkonného aparátu.
Po odbornej debate vytvorím novú a jasne čitateľnú schému organizačnej štruktúry, podľa ktorej bude jasné, kto je zodpovedný za aký úsek a aké je ich vzájomné prepojenie.

4. Súťaže

Budem podporovať jednotlivé súťaže, ale aj náborovú činnosť tak, aby vznikli optimálne podmienky na rozvoj hráčov v mládežníckych súťažiach, ktoré by plynulo prebiehali, ale hlavne vytvorím funkčný model, ktorý vždy v dostatočnom predstihu zabezpečí informácie, ako budú súťaže prebiehať a aké budú ich pravidlá.

Otvorím diskusiu o nastavení spolupráce medzi súťažami extraliga, 1. liga, 2. liga, ako aj medzi ženskými klubmi.

Naštartujem zmeny v marketingovej politike tak, aby sa zabezpečilo vytvorenie marketingového priestoru na získanie ďalších financií pre všetky súťaže riadené zväzom a tým sa zaistilo ich pravidelné financovanie.

Formát jednotlivých súťaží nastavím na olympijských cykloch.

Vytvorím dve disciplinárne komisie. Jednu pre profesionálov a druhú pre mládežnícke súťaže.

Zachovám formát mandátnych trénerov, prípadne zabezpečím vytvorenie lepších podmienok pre nich.

Budú sa organizovať kvalitné mládežnícke turnaje, ktoré pomôžu k rozvoju mládeže na území Slovenskej republiky.

5. Infraštruktúra

Strategickým cieľom je modernizácia existujúcich štadiónov a podpora ich financovania.

Budem vytvárať a podporovať aktívnu spoluprácu so štátom, krajmi a samosprávami pri hľadaní prostriedkov a podmienok na výstavbu nových tréningových hál.
Rozšírim spoluprácu s Fondom na podporu športu a prípadný servis pre jednotlivé kluby v rámci pomoci pri tvorbe projektov a ich žiadostí o príspevky z fondu.
6. Reprezentácia

Zväz zadefinuje jednotné nadštandardné podmienky pre reprezentácie Slovenska na všetkých úrovniach.

Zavediem odborné a transparentné komisie pri výbere trénerov a hráčov reprezentácie.

Projekt SR 18 zostane zachovaný a bude sa v ňom pokračovať.

Podporím vytvorenie databázy reprezentantov a potenciálnych reprezentantov, ich pravidelné monitorovanie a hodnotenie.

Nastavím pravidelné reporty o hráčoch pre komisiu a reprezentačných trénerov v našich a zahraničných súťažiach.

Otvorím verejnú aj odbornú diskusiu, ako lepšie nastaviť spoluprácu medzi reprezentačnými trénermi a jednotlivými klubmi.

Nastavím nový model výchovy a vzdelávania reprezentačných trénerov.

7. Tréneri a rozhodcovia
Vrátim odbornú športovú verejnosť do štruktúr zväzu, aby v ňom opäť pôsobili vzdelaní ľudia, prípadne ľudia s aktívnou klubovou praxou.

Vo svojom zámere využijem tak vzdelaných trénerov, ako aj bývalých profesionálnych hráčov. Ich skúsenosti zužitkujem na samotné dovzdelávanie.

Obnovím spoluprácu so slovenskými univerzitami a ďalšími hokejovými autoritami.

Našich trénerov zaradím do seniorských súťaží a reprezentácií a nastavím schému ich postupu.

Ide o samostatnú kategóriu, ktorú treba citlivo nastaviť, po serióznej odbornej diskusii so zainteresovanými. Nastaviť ju pritom treba vo všetkých detailoch: financovanie, kategorizácia, komisia, nábor profesionálnych rozhodcov, ktorý zvýši odbornosť, ale aj presadenie novej štruktúry riadenia rozhodcov.
8. Mať právo vyjadriť svoj názor

Moja misia – moja kandidatúra – stojí na úprimnej snahe, ale aj na reálnej potrebe vrátiť slovenskému hokeju jeho skutočnú identitu a morálne hodnoty. Ponúkam obnovenie zdravých vzťahov v našej hokejovej rodine, aby sme všetkým ukázali, že spolu sme jeden hokejový tím.