Vyhlásenie klubov in-line hokeja ku konaniu Kongresu SZĽH

16. marca 2022
Kandidát na prezidenta SZĽH

Kluby In-line hokeja na Slovensku sa na mňa obrátili s nasledovnou výzvou ku konaniu Kongresu SZĽH. Podľa ich stanoviska je jeho príprava a plánovaný priebeh v rozpore so Stanovami SZĽH a teda ho považujú za nelegitímny a neplatný.

Kluby in-line hokeja neboli pozvané ani na dohodovacie konania organizované SZĽH pred Kongresom a neboli pozvané ani na samotný Kongres SZĽH.

PREČÍTAJTE SI VIAC V PRILOŽENOM DOKUMENTE